Odwiedź nas:
Piłsudskiego 34, 73-110 Stargard
Jesteśmy czynni:
Pn-So 8.00-16.00
Napisz do nas:
kontakt@hurtowniaciepla.pl
Numer telefonu
604 643 350
Złóż zapytane

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego hurtowniaciepla.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego hurtowniaciepla.pl, dostępnego pod adresem https://hurtowniaciepla.pl.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy [nazwa sklepu] jest prowadzony przez [nazwa firmy] z siedzibą pod adresem [adres siedziPrzez] oraz zarejestrowaną w [rejestrze przedsiębiorców/krajowym rejestrze sądowym] pod numerem [numer rejestracyjny].

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego, w tym zasady składania zamówień, płatności, dostawy, reklamacji i zwrotów.

1.3. Składając zamówienie w sklepie internetowym [nazwa sklepu], Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  1. Zamówienia

2.1. Składając zamówienie w sklepie internetowym [nazwa sklepu], Klient składa ofertę zakupu określonych produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

2.2. Sklep internetowy [nazwa sklepu] zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail lub poprzez inne dostępne środki komunikacji.

  1. Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym [nazwa sklepu] podane są w [waluta] i zawierają podatek VAT.

3.2. Sklep internetowy [nazwa sklepu] zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów oraz wprowadzenia promocji i rabatów w dowolnym momencie.

3.3. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą dostępnych w sklepie internetowym metod płatności, takich jak karta kredytowa, przelew bankowy lub płatności elektroniczne.

  1. Dostawa

4.1. Sklep internetowy [nazwa sklepu] dokłada wszelkich starań, aPrzez zamówione produkty zostały dostarczone Klientowi w ustalonym terminie.

4.2. Koszt dostawy oraz dostępne opcje dostawy są określone podczas składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy oraz adresu dostawy.

4.3. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych adresowych umożliwiających dostarczenie zamówionych produktów.

  1. Reklamacje i zwroty

5.1. W przypadku otrzymania wadliwego produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Klient ma prawo do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, pod warunkiem zachowania niezmienionego stanu produktu.

5.3. Koszty zwrotu produktów ponosi Klient, chyba że przyczyną zwrotu jest wada produktu.

  1. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest MArker dystrubucja Sp.z o.o.  z siedzibą pod adresem [adres siedziPrzez].

6.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu internetowego [nazwa sklepu].

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego [nazwa sklepu] będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.

7.2. W przypadku zmiany regulaminu, zmiany wejdą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego [nazwa sklepu].

7.3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące sklepu internetowego [nazwa sklepu] oraz niniejszego regulaminu należy kierować na dostępne na stronie informacje kontaktowe.

Data wejścia w życie: 20.06.2023